Święta Joanna Beretta Molla

Święta Joanna Beretta Molla

Powstaje strona poświęcona życiu świętej Joanny Beretty Molla.
Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w to dzieło zapraszam do kontaktu.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Jasiński

tel. 530 881 311
mail: emediacje@gmail.com

O świętej Giannie (Joannie) Beretta Molla

Gdy czwarte dziecko pod sercem Joanny miało 2 miesiące, lekarz odkrył w jej łonie złośliwy guz, włókniak. By ratować jej życie lekarze musieliby usunąć macicę i rozwijające się w niej życie. Joanna, która miała wtedy 39 lat, stanowczo oświadczyła, że leczeniem siebie zajmie się po urodzeniu dziecka. Była chirurgiem i pediatrą, zatem zdawała sobie sprawę, że tylko jedno życie jest możliwe do uratowania.


Do ostatnich swoich dni towarzyszyła trójce małych dzieci i mężowi z wielką pogodą ducha. Wybrała życie. Wkrótce po urodzeniu dziecka odeszła do Pana po wieczną nagrodę. Dzisiaj, z nieba, dodaje odwagi tym matkom, które przeżywają trudności w czasie oczekiwania na urodzenie dziecka.


Źródło: deon.pl

JBM: Idę do szpitala, lecz nie jestem pewna, czy wrócę. Trudne jest moje macierzyństwo; będą mogli uratować tylko jedno z nas; chcę, aby żyło moje dziecko.

przyjaciółka: Ale masz przecież trójkę innych dzieci;
myśl raczej, abyś ty żyła!


JBM: Nie, nie... Chcę, żeby żyło moje dziecko.

Komu św. Joanna patronuje?

Patron lekarzy

    W 1942 r. uzyskała świadectwo dojrzałości i zapisała się na wydział medycyny: postanowiła zostać lekarzem, aby w sposób fachowy służyć ludziom, którzy cierpią i w ten sposób realizować swoją potrzebę "podarowywania", bycia do dyspozycji innych, biednych.


    Gianna wskazuje 4 normy obowiązujące lekarzy:
1. Wykonywać dobrze to, co do nas należy. Solidnie zdobywać wiedzę. Jest dzisiaj taka pogoń za pieniądzem.
2. Bądżmy uczciwi. Bądżmy lekarzami, do których ludzie mają zaufanie.
3. Otaczajcie pacjentów serdeczną troską świadomi, że są naszymi braćmi. Trzeba zdobyć tę delikatność.
4. Nie zapominajcie o duszy chorego. My, którzy mamy prawo do słuchania zwierzeń, bądżmy uważni, aby nie sprofanować duszy. Byłaby to zdrada. Uważajcie na słowa rzucane z pewną powierzchownością... Czyńcie natomiast dobro.

Patron małżeństw i rodziny

"Co to jest powołanie? Jest darem Bożym, czyli pochodzi od Boga. Jeśli jest darem Bożym to powinniśmy się troszczyć, by rozpoznać wolę Bożą. Musimy wkroczyć na tę drogę: jeśli Bóg chce, nigdy nie wyważając drzwi, kiedy Bóg zechce, jak Bóg zechce. Wszystkie drogi Pana są piękne, byle tylko prowadziły do takiego celu: zbawić naszą duszę i doprowadzić wiele innych dusz do nieba, aby oddać chwałę Bogu".

Decydujące jest spotkanie z inżynierem Piotrem Mollą, jej przyszłym mężem, które odbyło się podczas Mszy Prymicyjnej kapucyna O. Lino Garavaglia, obecnie biskupa Ceseny Sarsina. Piotr i Gianna byli zaproszeni do uczestnictwa w Eucharystii i obiedzie. Piotr w ten sposób opisał Giannę tego dnia:

"Mam w pamięci to jak z szerokim, pełnym dobroci uśmiechem gratulujesz O. Lino i jego krewnym; przypominam sobie z jaką pobożnością uczyniłaś znak krzyża przed śniadaniem. Pamiętam cię również w czasie modlitwy przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu. Czuję jeszcze serdeczny uścisk Twojej dłoni i staje mi przed oczyma Twój ukochany i promienny uśmiech, który temu towarzyszył".

Gianna zrozumiała swoje powołanie przed figurą Matki Bożej z Lourdes w czerwcu 1954 r. Podczas wspomnianej Mszy św. Prymicyjnej w uroczystość Niepokalanego poczęcia w grudniu 1954 r. Piotr zrozumiał plan Boży względem siebie. Następnego dnia Piotr utrwalił zyskaną pewność w swoim dzienniku, zapisując:

"Czuję pogodny pokój, który upewnia mnie, że przeżyłem wczoraj wyjątkowe spotkanie. Niepokalana Matka Boża pobłogosławiła mi".

Patron dzieci poczętych

W połowie 1961r. Joanna, jest ponownie w stanie błogosławionym. Małżonkowie oczekują kolejnego dziecka z radością. Jak zwykle, początek ciąży, jest dla Joanny trudny. Szybko okazuje się, że nie są to kłopoty przejściowe. Diagnoza, wykazuje włókniaka macicy. Zdając sobie sprawę z grożącego jej niebezpieczeństwa, prosi stanowczo: – Gdyby trzeba było wybierać, między mną a dzieckiem – żadnych wahań. Żądam, abyście wybrali dziecko. Ratujcie dziecko! A ratunkiem dla niej samej, jak stwierdzili lekarze, było przeprowadzenie rozległej operacji, która wiązała się jednak z zabiciem jej nienarodzonego dziecka. Jako lekarz i matka, Joanna, nie wyraża na nią zgody. Na początku września, przeprowadzono więc operację, która nie groziła życiu dziecka, ale tylko pozornie zakończyła się sukcesem.

Patron matek w stanie błogosławionym

"Uparcie powracała mi na myśl - zaświadczy później mąż - jej prośba, aby 'ratować ciążę', ale nie śmiałem dopuścić tego do głowy. Nie śmiałem nawet o tym z moją żoną rozmawiać. Jakiś czas później:

'Piotrze - powiedziała do mnie - chciałabym, abyś ze względu na miłość do mnie otoczył mnie jeszcze większą swoją miłością, ponieważ te miesiące są dla mnie trochę straszne.

Cały czas widziałem ją spokojną. Zajmowała się jak zwykle, z uczuciem, naszymi dziećmi i swoimi chorymi. Po pewnym czasie zorientowałem się, że ze szczególną starannością uporządkowała dom, że uporządkowała w szufladach i w szafach... tak, jakby musiała wyjechać w daleką podróż..."

Patron Akcji Katolickiej

    Kiedy rodzina Berettów przeprowadziła się do Genui-Quinto, proboszcz Mario Righetti znany liturgista zaproponował matce podjęcie zadania przewodniczenia żeńskiej gałęzi Akcji Katolickiej w parafii. Gianna uczestniczy z pasją w życiu i w inicjatywach Akcji Katolickiej: tu znalazła szkołę, która wskazuje drogę prowadzącą do doskonałości ludzkiej, zawodowej i chrześcijańskiej. Podjęła tę drogę z entuzjazmem i pozostała jej wierna przez całe życie.
    Na co dzień będąc lekarzem, żoną i matką wcieliła w życie hasło, które przyswoiła sobie jako dziewczynka. Trzy słowa streszczające program życia wskazywany przez Akcję Katolicką jako kierunek zaangażowania na całe życie: modlitwa, działanie, poświęcenie (MDP).

Patron Obrońców Życia

Święta Joanna Beretta Molla jest szczegółnym patronem Obrońców Cywilizacji Życia.

„Jeśli trzeba będzie wybierać między mną a dzieckiem – żadnych wahań. Żądam, abyście wybrali dziecko” – powiedziała wtedy do męża.


Wzywanie jej orędownictwa może być szczególnie ważne teraz, kiedy w przestrzeni politycznej, kulturowej i społecznej toczy się nieustanna walka pomiędzy cywilizacją życia i cywilizacją śmierci.

© 2020 Święta Joanna Beretta Molla - strona poświęcona propagowaniu świętej Joannie Beretta Molla